Välj en sida

Koordinatorn för projektet Rör på dig med mig! Essi Kaipainen belönades 3.5.2022 på seminariet Liikkuen läpi elämän på Logomo i Åbo. Essi belönades med priset Liikuttava kollega i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Grattis, Essi!

Essi fungerar som koordinator för Rör på dig med mig! i samarbete med småbarnspedagogiken i hela kommunen. Hon bland annat utbildar, kommer med idéer och genomför rörligare småbarnspedagogik tillsammans med och parallellt med personalen inom småbarnspedagogiken.

Med sitt arbete skapar Essi möjligheter för barn att motionera samt möjligheter i daghemmens, invånarparkernas och familjedagvårdarnas arbete. Samtidigt har hon i stor omfattning arbetat med olika samarbetspartner och inspirerat olika förvaltningsområden att delta i utvecklingsarbetet. Hon har fantastiska idéer och är ivrig i sitt arbete, vilket också syns i hennes arbete. Essi är en inspirerande, briljant samarbetspartner! Hon har en bra attityd och fina idéer. Bland annat så här motiverade Essis kolleger hennes nominering i serien Liikuttava kollega.

Essi är också en av huvudarkitekterna för Kyrkslättsäventyret. Här kan du bekanta dig med objekten och uppgifterna i Kyrkslättsäventyret.

Den belönade själv är rörd av utmärkelsen.

– Det är fint att få arbeta i en fantastisk arbetsgemenskap som är inspirerande och flexibel. Det möjliggör kreativitet i arbetet.

På frågan Vad gör dig till möjlighetsskapare? svarar Essi så här.

– Ett genuint intresse att skapa och utveckla motion för barn, viljan att vara till hjälp samt ett kreativt och lösningsinriktat tillvägagångssätt i arbetet.

– Tillsammans med personalen inom småbarnspedagogiken skapar och utvecklar vi motionsinriktad verksamhetskultur, gläder sig Essi.