Välj en sida

Mopedsäsongen är i full fart. Mopeden är ett behändigt och roligt fordon och mopedkörning en behändig och rolig hobby, särskilt bland ungdomar. Polisen ser ändå även nackdelen med mopedåkning. När mopedens skick och körsättet inte är på rätt nivå orsakar detta farliga situationer. Västra Nylands polisinrättning har under årens lopp lagt märke till att en del av föräldrarna inte känner till sin tonårings fordon eller dess brister särskilt bra.

”Polisinrättningen i Västra Nyland vill nu uppmuntra alla föräldrar att samarbeta med sina ungdomar för att säkerställa att den ungas tvåhjuliga fordon är i skick och säkra”, berättar kommissarie Hannu Kontola.

I Kyrkslätt påminner också den tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgruppen om temat.  Gruppen koordinerar och utför arbete som främjar trygga och hållbara färdsätt i Kyrkslätt.

Med hjälp av denna instruktion kan du kolla att mopedens grundläggande saker är i skick

Registreringsskylten

Registreringsskylten ska kunna läsas utan svårighet: ren, intakt och rak. Det är inte tillåtet att märka eller fästa något på den – till exempel klistermärken – eller ändra den på något sätt. Skylten får lutas högst 30 grader bakåt och 15 grader framåt, och skylten ska placeras baktill på fordonet under bakljuset eller en separat skyltlampa.

Däcken

Huvudspåren i slitbanan på sommardäcken för en moped ska vara minst 1,6 mm djupa. Däcket får inte ha någon form av skador, till exempel synliga sprickor. Om djupet på däckets slitbana ligger nära minimidjupet lönar det sig att beakta dess inverkan på säkerheten. När djupet minskar försämras däckets grepp markant under våta förhållanden eller vid högre hastigheter.

När vädret kräver vinterdäck måste däcken vara märkta som vinterdäck och ha ett mönsterdjup på minst 3,0 mm.

Bromsarna

Testa frambromsen genom att skjuta mopeden framåt och dra i den främre bromsspaken. Då ska mopedens framdäck låsa sig och mopeden stanna. Testa bakbromsen genom att skjuta mopeden framåt och dra i den bakre bromsspaken, varvid mopedens bakre broms ska låsa sig och bakdäcket släpas låst framåt när påskjutandet fortsätter.

Ljusen

Mopeden ska ha ljuskällor som är godkända för användning i vägtrafik och avsedda för mopeden. Fram- och bakljusen ska tändas och synas tillräckligt när fordonet startas – oberoende av motorns varvtal. Blinkrarna ska också fungera om de har installerats på mopeden. Avsaknaden av blinkrar befriar inte från skyldigheten att visa riktningstecken.

Hjälmen

Det finns två typer av typgodkända hjälmar i Finland:

•    Godkänd enligt ECE-regeln: stor bokstav ”E” i en cirkel ELLER

•    godkänd enligt den amerikanska standarden FMVSS 218: stora bokstäver DOT

Hjälmens rem är omsorgsfullt fäst och justerad. Om du kan dra av hjälmen från huvudet efter att du kört en tur så har den inte varit ordentligt fäst.

Avgasrör och buller

En moped ska ha ett avgasrör som är godkänt för användning i vägtrafik och avsett just för den mopeden eller ett avgasrör med liknande egenskaper. Bullret från ett avgasrör som är i skick är så lågt att du enkelt kan prata bredvid mopeden utan att höja rösten.

Trimning

Enligt lagen är maxhastigheten för en moped 45 km/h, men polisen ser många trimmade mopeder, det vill säga mopeder, vars konstruktion har modifierats för att öka maxhastigheten. Det är olagligt att köra en trimmad moped i trafiken. Det är farligt eftersom mopeden inte är konstruerad för att gå snabbare än en viss hastighet. Till exempel är bromsarna vanligtvis dimensionerade för att stanna mopeden från en bestämd hastighet.

Trimning kan vara svårt för ett oerfaret öga att känna igen. Delar som modifierats är ofta till exempel kraftröret, förgasaren, kugghjulen eller kopplingen. Det finns dock några enkla saker som vårdnadshavaren ska se upp för:

  • mopeden går tydligt över 50 km/h
  • mopeden håller högt ljud
  • mopeden ser ut som att delar i den har modifierats på något sätt

Mer information om temat:

Trafikskyddet:

På Trafikskyddets YouTube-video kan du höra skillnaden på ljudet på en otrimmad moped och en trimmad moped. På videon berättar man också andra tips om hur man kan identifiera en trimmad moped.

Polisen:

I Poliisitube-videon svarar kommissarie Kontola på de vanligaste frågorna som brukar ställas om mopeder till polisen.

I den andra videon går polisen konkret igenom vad en förälder tillsammans med sin unga bör kontrollera på mopeden och hur.

Ta en snabbkurs i fyrhjulingarnas värld med hjälp av en videoserie och ett informationspaket – Polisen (poliisi.fi)