Välj en sida

Varför är spelande viktigt för unga? När blir ungdomars spelande ett problem? Vad annat är spelfostran än förbud och begränsningar?

Vi får svar på dessa och flera andra frågor om ungas spelande på torsdag 3.11 i bibliotekshuset Fyyris Mörne-sal när Mikko Meriläinen, forskare i ungas spelande och spelfostran, föreläser under rubriken ”Pelisivistyksen jäljillä: Johdatus nuorten digitaaliseen pelaamiseen” (Spelbildning på spåren: Introduktion till ungas digitala spelande). Föreläsningen är på finska.

Meriläinen har doktorerat i ungas digitala spelande och spelfostran. Han arbetar som forskardoktor på kompetenscentret för forskning i spelkultur på Tammerfors universitet och fokuserar på frågor som gäller ungas spelande.

Föreläsningen är öppen för alla och börjar kl. 18. Välkommen att lyssna och ställa frågor!

Foto: Ida Tokola