Välj en sida

Microsoft och Fortum har idag globalt tillkännagivit ett unikt gemensamt projekt där Microsoft bygger ett nytt datacentralområde och Fortum i anslutning till det en storskalig spillvärmeåtervinning till fjärrvärmenätet. Investeringen motsvarar den ständigt växande efterfrågan på molntjänster i Finland.

Fortum återvinner den spillvärme som uppstår från kylningen av datacentralernas servrar till fjärrvärme i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Det är världens största projekt för återvinning av spillvärme från datacentraler och veterligt en av de största enskilda ICT-investeringarna i Finlands historia. Elektriciteten som används i de kommande datacentralerna är utsläppsfri. När datacentralerna blir färdiga uppnås en permanent minskning av koldioxidutsläpp på 400 000 ton per år.

Samtidigt ett teknologi- och ett miljöprojekt

– Datacentralprojektet är ett exempel på ett näringspolitiskt projekt som redan i flera års tid har förutsatt intensivt samarbete och förmåga att lösa problem med flera olika aktörer. Att investeringen som är enorm i sin skala också placeras i Kyrkslätt är ett bevis på vårt områdes attraktionskraft som skapar nya utvecklingsmöjligheter för hela regionen, berättar Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

– Datacentralen är inte bara en maskinhall för molntjänster, utan den ökar också produktionen av utsläppsfri fjärrvärme i vårt område. Projektet är alltså samtidigt både ett teknologi- och ett miljöprojekt. Byggandet av datacentralen är ett stort projekt som kommer att sysselsätta ett stort antal experter och byggexperter. Projektet inleds när de tillstånd som det förutsätter har behandlats i laga ordning både i Kyrkslätt och i Esbo, förhoppningsvis så fort som möjligt, fortsätter Aarnio.

Datacentralprojektet är unikt också därför att Fortum ända från början har planerat projektet och lägena för datacentralerna så att den spillvärme som uppstår i dem direkt kan återvinnas till fjärrvärmenätet. Den utsläppsfria fjärrvärme som datacentralen producerar kommer att täcka cirka 40 procent av värmebehovet hos de cirka 250 000 användarna av fjärrvärme i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

 

Klimatåtgärderna påskyndar ökningen och näringslivet

– Detta projekt är extremt viktigt för vår kommun. Det kommer också att skapa nya investeringar som blir möjliga tack vare den infrastruktur som nu ska byggas. Det är viktigt att observera att detta projekt inte skulle ha genomförts om vi inte hade sänkt elskatten för industrin på EU:s miniminivå. Det är i sin tur ett exempel på hur klimatåtgärderna påskyndar ökningen och näringslivet, säger Kyrkslätts kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz

– Det är också klart att vi nu ska vara särskilt måna om elproduktionen. När vi avstår från energilösningar som baserar sig på bränning måste vi se till att vi har tillräckligt med kapacitet att producera ren elektricitet, berättar Adlercreutz.