Välj en sida

Byggaren av Sundsbergsområdet har hyrt ett parkeringsområde enligt detaljplanen i närheten av Konsulns brink och med beslut om undantag använt området som depåområde. Beslutet om undantag har upphört 31.12.2021 och entreprenören ska enligt arrendeavtalet återställa området före utgången av juni.

Servicevägen på Musketörparkens område har byggts av entreprenören. Entreprenören har meddelat att den återställer servicevägen före utgången av juni.

Den tillfälliga arbetsplatsservicevägen har byggts på parkområde enligt detaljplanen där det inte är möjligt med körförbindelse. Därför har underhållstjänsterna inom serviceområdet för samhällsteknik i Kyrkslätts kommun inga grunder att ändra karaktären av servicevägen så att den är permanent.

Kommunaltekniska underhållstjänsterna