Välj en sida

Parkeringstiden på parkeringsområdet vid Sundets allé förkortas. Tidigare har parkering varit tillåten 24 h. Man har upptäckt att det förekommer en del långvarig förvaring av fordon och släpvagnar på parkeringsområdet. Parkeringstiden förkortas genom tjänsteinnehavarbeslut till 4 h.