Välj en sida

I Kyrkslätts vattens stamvattenledning i Veikkola förekom variationer i trycket under kvällen och början av natten måndag 19.6. Det förekom också tillfälligt grums i vattenledningsvattnet, vilket berodde på förändringar i strömriktningarna. Kyrkslätts vatten meddelade om störningarna kl. 19.34.

Tryckvariationerna berodde på att Västra Nylands räddningsverk tog släckningsvatten ur Kyrkslätts vattens vattenledningsnät. Vatten behövdes för markbränder i Esbo, Vichtis och Lojo. Vatten togs i måndags huvudsakligen vid släckvattenstationen vid Lamminjärvivägen. Vattentagningen påverkade trycket i nätet främst under tiden 19–24. Under natten förekom ytterligare tryckförändringar då brandbilarna tankade mera vatten.

Kyrkslätts vatten är skyldig att tillhandahålla släckvatten om Västra Nylands räddningsverk behöver det. Räddningsenheternas rätt stora punktbelastande vattentagning påverkar alltid flödet i nätet så att strömriktningarna ändrar, vilket leder till att grums som samlats i nätet lösgörs och att trycket tillfälligt sänks.

Kyrkslätts vatten kan inte bereda sig i förväg på räddningsväsendets vattentagning utan försöker återställa verksamheten till det normala så fort som möjligt.

Kyrkslätts vatten beklagar olägenheterna som störningen orsakat.

Antti Levänen
Direktör för affärsverket
Kirkkonummen Vesi / Kyrkslätts Vatten