Välj en sida

3-4.8.2023 har man fräst gammal asfalt på Masabyvägen. I samband med fräsningen av asfalten har induktionsslingorna till trafikljusen i Masabyvägens och Smedsbyvägens korsning gått av.

Trafikljusen fungerar för närvarande inte med sensor och därför kan man vara tvungen att vänta längre än normalt i trafikljusen.

Ny asfalt kommer under veckorna 32–33 och efter det kan vi ersätta slingorna och styrningen av trafikljusen återgår till det normala.

Ytterligare information

Kunnossapito@Kirkkonummi.fi