Välj en sida

Rivningen av broarna stänger gator och orsakar buller.

Rivningsarbetena gällande Kyrkslättsvägens gamla överfartsbroar utförs i två delar. 

Bro 1: Börjar sö 17.9.2023 kl. 04.00, slutar må 18.9.2023 kl. 04.15. ~ 24 h

Bro 2: Börjar lö 23.9.2023 kl. 16.00, slutar må 25.9.2023 kl. 05.00. ~ 36 h

Stationshörnet och Munkkullavägen stängs på grund av rivningsarbetena gällande Kyrkslättsvägens gamla överfartsbroar. Trafikarrangemangen sköts enligt den bifogade planen. Rivningsarbetena orsakar buller. Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar.

Ytterligare information:

Aino Maanselkä, tfn 041731 8291, aino.maanselka@kreate.fi 

Antti Putto, antti.putto@kreate.fi

Bild av trafikarrangemangen