Välj en sida

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har lämnat in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) till ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland. Syftet med projektet är att utarbeta en utredningsplan för stamväg 51 på sträckan Sunnanvik-Munkkulla i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar. De vägavsnitt som ska förbättras ligger i

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om MKB-programmet ovan genom en offentlig kungörelse. MKB-programmet och kungörelsen är framlagda till påseende 16.10.–14.11.2023:

  • www.miljo.fi/Stamvag51SunnanvikMunkkullaMKB (miljo.fi)
  • Kyrkslätts kommun, Bibliotekshuset Fyyri, Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt
  • Kyrkslätts kommun, Masaby bibliotek, Lingonbacka 7, 02430 Masaby
  • Kyrkslätts kommun, Servicekontoret, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
  • Ingå kommun, Kommungården, Strandvägen 2, 10210 Ingå
  • Sjundeå kommun, Kommunhuset, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors

Länken till kungörelsen

Kungörelse 16.10.–14.11.2023, Stamväg 51 mellan Sunnanvik – Munkkulla, Sjundeå, Kyrkslätt, Ingå

Länken till MKB-programmet

Bedömnningsprogrammet, Stamväg 51 mellan Sunnanvik – Munkkulla, Sjundeå, Kyrkslätt, Ingå

Länken till bilagan

Bilaga till bedömnningsprogrammet, Stamväg 51 mellan Sunnanvik – Munkkulla, Sjundeå, Kyrkslätt, Ingå