Välj en sida

Destia påbörjar brytningsarbeten som gäller saneringen av Klosterbrinkens gatuområde vecka 4.

Brytningsarbetet beräknas räcka 3–5 veckor. I samband med sprängningen används en varnande signalton. Trafiken stoppas kortvarigt av trafikdirigerare i samband med sprängningen.

Nedan en bild där man gränsat av med rött den del av området där man kommer att utföra brytning och bergssågning.

Destia ansvarar för arbetena som huvudgenomförare. Kontaktuppgifter:

  1. Matti Westerlund, 050 439 6143, matti.westerlund@destia.fi
  2. Aki Partanen, 044 576 8712, aki.partanen@destia.fi

Huvudgenomförarens brytningskonsult är Taratest Oy. Taratest svarar för fastighetssyner enligt följande: begynnelsesyner före arbetet påbörjas, eventuella mellansyner samt slutsyner då brytningarna avslutats. Slutsyner utförs på objekt där man hållit begynnelsesyn.
Ni kan begära mellansyn direkt av Taratests kontaktperson, om ni misstänker att brytningarna förorsakat skada i er fastighet.

Kontaktuppgifter, Taratest:

  1. Erkki Huotari, 040 568 3968, erkki.huotari@taratest.fi

Vi beklagar störningarna som vårt arbete medför! Vi strävar efter att i vårt arbete minimera olägenheterna som förorsakas omgivningen.