Välj en sida

Bobäcksgrändens plankorsning stängs av för allmän fordonstrafik. Arbetet är en del av Trafikledsverkets projekt för förbättring av säkerheten i plankorsningarna.

Bobäcksgränden stängs av för trafik av på grund av byggnadsarbeten från och med 31.8.2023.

Arbetet blir klart senast 31.10.2023. Sedan blir plankorsningen en plankorsning med begränsad trafik där endast jordbrukstrafik och persontrafik tillåts.

Ytterligare information:

Trafikledsverket / Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822

Ralf Ajalin Oy / Timo Siltanen, tfn 0400 205126