Välj en sida

Duschvattnet i Kyrkslätts simhall är tills vidare kallare än normalt på grund av maskinfel i vattenuppvärmningssystemet. Vi har beställt reparation för att åtgärda felet.

Vattnets temperatur förändras under dagen beroende på hur mycket förbrukas. Trots situationen är det fortfarande obligatoriskt att tvätta sig innan man går i bassängen.

OBS! Temperaturen i bassängerna är på normal nivå.

Vi beklagar situationen och meddelar på nytt när felet är åtgärdat.

Mer information: uimahalli@kirkkonummi.fi