Välj en sida

Den riksomfattande reflexdagen är den första oktober varje år. I år fyller reflexdagen redan 10 år. Trafikskyddet lanserade dagen år 2013. Det är viktigt att regelbundet lyfta fram olika teman i trafiksäkerhetsarbetet, för det är mänskligt att glömma saker så som användning av reflex. Genom kampanjer vill man påminna i rätt tid och fästa uppmärksamhet vid aktuella teman.

Kyrkslätts trafiksäkerhetsarbetsgrupp deltar på traditionellt sätt i firandet av reflexdagen. Den riksomfattande reflexdagen, som infaller på en söndag, firas i Kyrkslätt av praktiska skäl onsdag 4.10.2023, då arbetsgruppen delar ut reflexer.

  • Reflexer delas ut på fotgängarområdet mellan Kyrkslätts station och Gallerigången 4.10 på morgonen ca kl. 7–8.45.
  • På eftermiddagen 4.10 delas reflexer ut på området mellan butikerna i Veikkola och Koskistorget ca kl. 15.30–17.30.

Genom att dela ut reflexer vill arbetsgruppen fästa uppmärksamhet vid varje vägtrafikants synlighet. Reflexen syns endast om du använder den, och reflexen förbättrar avsevärt säkerheten för den som rör sig i mörkret.

Också Hobbybilen deltar i Kyrkslätts reflexdag. Fritidstjänsterna delar dessutom ut reflexer i Kyrkslätts ungdomslokaler 4.10 eller så länge reflexerna räcker till. Ungdomslokalerna i centrum, Veikkola och Masaby är öppna från och med kl. 15.00.

Kom efter en reflex och Se till att du syns i trafiken!

En reflex kan rädda ditt liv!

En fotgängare eller cyklist som rör sig i mörkret och använder reflex syns på upp till sju gånger längre avstånd än en person som inte använder reflex. Enligt Trafikskyddet ser en bilist som kör med halvljus en person som inte har reflex på bara cirka 50 meters avstånd då en fotgängares reflex kan synas på upp till 350 meters avstånd. Enligt vägtrafiklagen är fotgängare skyldiga att använda reflex då de rör sig på vägen under den mörka tiden.

Enligt Trafikskyddet inträffade hälften av alla dödsfall bland fotgängare i mörker eller skymning. Forskningsnämnderna för trafikolyckor har bedömt att en reflex möjligtvis skulle ha räddat livet på två fotgängare per år som dog i olyckor som inträffade då det var mörkt och inte använde reflex. Man glömmer lätt att fästa detta lilla föremål i kläderna på hösten. Det lönar sig att fästa reflexer i kläderna på flera olika sidor för att förbättra synligheten. En reflex är det förmånligaste sättet att försäkra att man syns när det är mörkt!

Ytterligare information om kampanjen på Trafikskyddets sida: Reflexdagen 1.10 redan 10 år!

Se hur reflexen syns