Välj en sida

Statsrådet godkände den 16 februari ett förslag till ändring av förordningen om stöd för dagligvarubutikstjänster så att stödet blir permanent.   Stödet har delats ut på försök alltsedan år 2019.

Stödet kan sökas av dagligvarubutikerna på landsbygden och syftet med det är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster på landsbygdsområden genom att upprätthålla och öka tjänsternas mångsidighet.

Stödet till bybutiker kan sökas våren 2023, och vi informerar skilt om tidpunkten. Stödet delas ut av Livsmedelsverket.

 

Läs mera på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.