Välj en sida

På kommunhuset hölls torsdagen den 29 september seminariet Business Forum Kyrkslätt för företagare som samlade lokala företagare, företagsintresserade samt producenter och sakkunniga inom företagstjänster under samma tak för att diskutera och höra inspirerande anföranden! Temat den här gången var ”Nytt lyft för företagsverksamheten”, vilket gav funderingar om livskraft, attraktionskraft och betydelsen av samarbete.

Enligt kommundirektör Tarmo Aarnio har företagens situation i Kyrkslätt som granne till huvudstadsregionen blivit annorlunda än tidigare då betydelsen av fysiskt arbete ändrat. ”Pandemin visade att den fysiska platsen inte alltid spelar någon roll för olika arbeten. Möjligheterna att skapa platser för nytt arbete, som också nämns i vår strategi, är stora i vår kommun”, berättar Tarmo.

Susanna Hyvärinen från kommunens kommunutveckling presenterade vid BusinessForum kommunens näringstjänster och berättade observationer om företagen i Kyrkslätt. Arbetsplatserna på området omfattar såväl primärproduktion som industri, men nästan 80 procent av områdets arbetsplatser finns inom serviceområdet. På området finns 5830 aktiva företag. En stor del av dem är små och medelstora företag. Deltagarna berömde särskilt kommunens regleringsstöd för sysselsättning.

Nylands företagares regionchef Petri Ovaska rosar nyttan med evenemanget: ”Den här typen av evenemang är lysande, eftersom företagare och representanter för olika organisationer får möjlighet att nätverka. Det ger mervärde för Kyrkslätt och hela den här ekonomiska regionen. Idag väckte särskilt Outi Mäenpääs anförande tankar ur nya perspektiv. Det var verkligen intressant att lyssna på en typ av föredrag som man vanligtvis inte hör!” Skådespelaren Outi Mäenpää satte deltagarna att tänka över och prova på olika former av interaktion.