Välj en sida

Läshundar är skolade hundar som lyssnar tålmodigt och stöder med sin närvaro den som tränar på att läsa.

Hundarna varken kritiserar eller anmärker om du gör fel eller läser långsamt, så ingen behöver vara nervös för att läsa för dem. Att läsa för en läshund väcker intresse för läsning.

På biblioteken i Kyrkslätt jobbar golden retrievern Cessan och eurasiern Jesse, som är läshundar godkända av Kennelförbundet. Du kan läsa för läshundarna på barnavdelningen i Fyyri och på närbiblioteken i Masaby och Veikkola genom att reservera en tid till läsmottagningen.

Cessan tar emot läsare på barnavdelningen i Fyyri kl. 14.30–16.00 fyra fredagar under hösten: 23.9, 21.10, 25.11 och 16.12. I Fyyri går det att läsa för en läshund också kvällstid, för Jesse håller läsmottagning på onsdagskvällar kl. 18.00–19.30 under följande dagar: 5.10, 2.11 och 7.12.

På närbiblioteken är hundarna på plats följande måndagskvällar: På Veikkola bibliotek kan du läsa för Jesse måndag 19.9 och 14.11 kl. 18–19 och Cessan har läsmottagning måndag 10.10 och 12.12 samma tid. På Masaby bibliotek är Jesse anträffbar för läsning måndag 17.10 och 12.12 kl. 18.00–19.30. Cessan lyssnar till läsning måndag 7.11 samma tid.

För varje läsare reserveras 15 minuter. Boka tid i förväg antingen på biblioteket i fråga eller per e-post. Bibliotekens kontaktuppgifter finns på våra webbsidor www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi.