Välj en sida

Arbetena börjar i mitten av september. Ramperna på den före detta sandsilons område jämnas ut och det utförs landskapsarbeten på området. Tampaja parkeringsområde omstruktureras och utvidgas.

Under entreprenaden kommer det att finnas tillfälliga trafikarrangemang på områdena vilka inverkar på fordons- och gång- och cykeltrafiken. Vi önskar att de som rör sig på vägen och området är försiktiga i närheten av arbetsmaskinerna.

Entreprenaden ska bli färdig i maj 2024.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Ytterligare information om entreprenaden:

Jaakko Erikäinen

projektchef

Silvertek Oy

tfn 040 7348 241

jaakko.erikainen@silvertek.fi