Välj en sida

Kyrkslättsdagarna 26–28.8.2022

”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt”

I år önskade man ett tema för Kyrkslättsdagarna som skulle beröra alla åldersgrupper, uppmuntra till välmenande samvaro, avkopplande utflykter och stämningsfulla evenemang. Temat ”Viihtyisästi Kirkkonummella – Trivsamt i Kyrkslätt” tog form av dessa idéer.

Nu är tiden inne att planera presentationen av den egna verksamheten under Kyrkslättsdagarna 

Fastän det ännu är tid till augusti är det redan nu på våren bra att planera hur man kan göra den egna föreningens eller det egna företagets verksamhet bekant för andra under Kyrkslättsdagarna.  Programmet under dagarna har förutom lördagens torgevenemang traditionellt bestått av öppet hus vid olika verksamhetsställen och många slags mindre och även större evenemang på olika håll i kommunen under veckoslutet.

Kulturväsendet i Kyrkslätts kommun koordinerar planeringen och nästa planeringsmöte hålls torsdag 28.4.2022 kl. 17. Planeringen av programmen fortsätter vid det här mötet. Du kan ansluta till distansmötet på TEAMS via länken ”Öppna virtuellt evenemang” i kommunens evenemangskalender https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/fi-FI/page/6218cfdd365d365e84cdb167. Om du vill reservera tur att presentera ditt evenemang vid mötet, kan du anmäla dig på förhand per e-post via knappen ”Registrera sig för att delta” under evenemanget.

Vårperiodens sista möte hålls likaså via TEAMS torsdag 2.6.2022 kl. 17. Då är målet att färdigställa planerna före sommarsemestrarna. I början av augusti torsdag 4.8.2022 kl. 17 är ämnet slutförande av programmet och måndag 15.8.2022 kl. 17 står programinfot på tur. 

Föreningstorget och tivolit som vanligt igen under Kyrkslättsdagarna!

Liksom tidigare år ansvarar Combo ry för genomförandet av föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 27.8.2022. Som vanligt planeras det en huvudscen för band och verksamhetspresentationer. Övre torget, nedre torget och Kyrkstallsvägens parkeringsområde är i användning. På webbplatsen http://toritapahtumat.fi/ kan man reservera torgplatser för föreningar och andra aktörer. Deltagaravgiften för föreningstorget är 50 €/förening.

Biblioteket ordnar egen verksamhet på lördagen framför Fyyri. Också Tivoli Sariola har redan reserverat den bekanta platsen i idrottsparken i centrum för sitt program under Kyrkslättsdagarna.

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang 

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats. https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik. https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/