Välj en sida

Kyrkslättsdagarna, som fått ett nytt grafiskt utseende, ordnas som vanligt det sista hela veckoslutet i augusti, 23–25.8.2024. Undervisnings- och kulturministeriet har förkunnat att år 2024 är bildningens år. Temat för Kyrkslättsdagarna i år, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i Kyrkslätt”, högaktar Kyrkslätts nästan 700 år långa historia som en bildningskommun.

Med temat vill vi påminna om de otaliga möjligheterna i Kyrkslätt

Med temat vill vi påminna alla Kyrkslättsbor om de otaliga möjligheter som Kyrkslätts kommun och de lokala aktörerna erbjuder invånarna i alla åldrar.

Kyrkslättsdagarna är en ypperlig möjlighet att presentera sin verksamhet och bekanta sig med allt som kommunen har att erbjuda för att upprätthålla en gammal talang, lära sig nytt och dela med sig av tillägnad kunskap. I Kyrkslättsdagarna deltar såväl kommunen som diverse aktörer från föreningar och företag.

Kommunens biblioteks- och kulturtjänster koordinerar den allmänna planeringen av Kyrkslättsdagarna, men varje delarrangör svarar själv för innehållet i sitt program, arrangemangen med tillstånd och kommunikationen. Planeringsmötena, som är öppna för alla, ordnas via Teams. Vid möten kan arrangörerna få råd om ordnandet av sina evenemang och om användningen av evenemangskalendern. Vid planeringsmötena sammanjämkar man också behoven beträffande de olika funktionerna och bildar nätverk mellan aktörerna.

Närmare uppgifter om mötestidpunkterna finns på Kyrkslättsdagarnas webbplats och i kommunens evenemangskalender. Kommunen samlar alla Kyrkslättsdagarnas evenemang, och de kommer att synliggöras i kommunens olika kanaler. Evenemangsarrangörerna får utöver synlighet också tillgång till marknadsföringsmaterialen enligt den nya grafiska utformningen som planerats för Kyrkslättsdagarna.

Kyrkslättsdagarnas program håller på att byggas upp – du ryms ännu med

Likt tidigare år koordinerar Combo ry arrangemangen kring föreningstorget som ordnas i Kyrkslätts centrum lördag 24.8.2024. Var och en ska själv direkt till Combo ry boka plats på föreningstorget och framställa sina önskemål gällande uppträdanden på scenen. Det finns en deltagaravgift till föreningstorget. Ytterligare information på adressen: www.toritapahtumat.fi.

Utöver föreningstorget har Kyrkslättsdagarnas program redan avslöjats av bibliotekshuset Fyyri, där man i år firar 40 år av Pettson och Findus med barnmusik och program med katter som tema lördag 24.8. Wohls Gård firar 400-årsjubileum och inbjuder alla kommuninvånare till en öppen picknick söndag 25.8 kl. 11–16. Tivoli Sariola är som vanligt på plats under hela Kyrkslättsdagarna 23–25.8. Som en del av Kyrkslättsdagarnas program planeras därtill en filmkväll i augusti enligt ett av den deltagande budgeteringens vinnande förslag.

Välkommen med att planera och delta, låt oss göra Kyrkslättsdagarna till en gemensam fest, Yhdessä – Tillsammans!

Ytterligare information:

Kyrkslättsdagarna i evenemangskalendern

https://kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna/