Välj en sida

Kyrkslättsdagarna 2022, respons och minnen

Kyrkslättsdagarna firades trivsamt på veckoslutet 26–28.8.2022 i soligt väder. Ge din respons på Kyrkslättsdagarna 2022 och berätta om minnen från Kyrkslättsdagarna genom decennierna. Du kan öppna den elektroniska Forms-svarsblanketten med QR-koden eller på adressen https://bit.ly/3KzYkcA

Kyrkslättsdagarna 2022, respons Forms

Enkäten är öppen ända till slutet av september 2022. Responsen lämnas anonymt och svarandens kontaktuppgifter samlas inte in. Inlämnade kommentarer kan användas och visas i kommunikation om Kyrkslättsdagarna. (Kyrkslätts kommunsdataskydd: https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd)

Läs här: Kirkkonummi-päivät vuosikymmenestä toiseen – Kyrkslättsdagarna genom decennierna.

Med samarbetshälsningar: Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna