Välj en sida

På Kyrkslätts kommuns webbplats har plattformen förnyats, och den nya webbplatsen kyrkslatt.fi har publicerats 28.9.2023. I samband med ändringen har webbplatsens visuella utformning förnyats, webbplatsen är ännu tillgängligare än tidigare och den fungerar bättre än tidigare i mobila enheter. 

Trots förnyandet av plattformen förblir innehållet på webbplatsen detsamma, och till exempel aktuella nyheter, kungörelser och lediga jobb hittas även i fortsättningen lätt på första sidan.

Du kan ge respons på den nya webbplatsen här. https://forms.office.com/e/uQcXichWXc