Välj en sida

Det har inträffat ett avloppsläckage på trycklinjen från Veikkola avloppspumpverk. Läckaget har börjat 23.2. cirka kl. 16 och det upptäcktes och åtgärdades 24.2 cirka kl. 20. Avloppsvattnet har runnit ut i bäcken mellan Lamminjärvi och Kaljärvi och hamnat i Kaljärvi. Den beräknade mängden läckage är cirka 670 kubikmeter. Vattendragsprover tas på Kaljärvi måndag 28.2.

 

Kyrkslätts Vatten beklagar de olägenheter som läckaget orsakat