Välj en sida

Kyrkslätts uppbåd ordnas 11–13.10.2023 på kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.

I tur att delta i uppbåden är män födda 2005. Nu lönar det sig att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter och förbereda sig på att berätta sina önskemål för uppbådsnämnden. Det är viktigt att komma i god tid till uppbådet. Du behöver ta med dig ett identitetsbevis.

Också det uppsökande ungdomsarbetet deltar i uppbådsdagarna och erbjuder stöd och handledning för de unga som deltar i uppbådet. Närvarande är de finskspråkiga uppsökande ungdomsarbetarna i Kyrkslätt Sanna och Mona-Li från onsdag till fredag samt de svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetarna (Sveps) på fredagen.

Läs mer via länken nedan:

https://maavoimat.fi/-/syksyn-2023-kutsunnat-alkavat?languageId=sv_SE