Välj en sida

Söker du en arbets-, läroavtals- eller studieplats?

Kyrkslätts kommuns kommunutvecklingsenhet, Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn och Katalysatorn ordnar i samarbete med Nylands TE-byrå och Life in Kirkkonummi Kyrkslätts Rekryfestival tisdag 4.10.2022 kl. 10–15 i Kyrkslätts bibliotekshus Fyyri på adressen Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt.

Kyrkslätts Rekryfestival samlar igen arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningstjänster. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla.

Utbudet på arbete och kompetensbehoven förändras allt snabbare. Som kommun vill vi erbjuda en kanal för dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och kompetensutvecklare. Rekryfestivalen anpassar sig till sin tid – under den värsta coronatiden ordnade vi en virtuell festival, men nu kan vi erbjuda mänsklig kontakt, som är så viktigt, säger Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

Man kan komma till tillställningen för att lyssna på intressanta anföranden om arbetssökning, studier och företagsamhet. På tillställningen kan man på egen hand bekanta sig med rekryterande arbetsgivare, utbildningsutbudet, möjligheterna till företagande och lättföretagande, Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning och sysselsättningstjänster.

Det här är ett fint tillfälle att träffa arbetsgivare och bekanta sig arbetsplatser som erbjuds, utbildningsmöjligheter och sysselsättningstjänster på webben. Alla är varmt välkomna med på Rekryfestivalen, konstaterar kommunutvecklingschef Susanna Hyvärinen.

Enligt aktuella uppgifter kommer det arbetsgivare från följande branscher: kundbetjäning, tillverkning av elektronikprodukter, personallogistik (buss), hästbranschen, tjänster för äldre, offentliga sektorn, handelsbranschen, fastighetstjänster, detaljhandel av begagnade varor, utbildningsbranschen, renhållningstjänster, restaurang, kosthållstjänster, social- och hälsovårdsbranschen, industrin, säkerhetsbranschen och småbarnspedagogiken.

Flera instanser som erbjuder sysselsättningstjänster finns med vid diskarna, så som Navigatorn Kyrkslätt, som betjänar unga under 30 år i många frågor om olika temaområden i livet, och projektet Katalysatorn Kyrkslätt, som ger råd till arbetssökande över 30 år, och Sysselsättningstjänsterna Toimari, som ger information om sysselsättnings- och socialtjänster för arbetslösa.

SVEPS ungdomsverkstad presenterar bl.a. arbetsträning för unga på svenska. Karriärcenter Arabia erbjuder karriärcoaching på svenska och engelska. Man kan komma och diskutera studiemöjligheter och läroavtalsutbildning med Omnia, Luksia och Axxell. De som är intresserade av företagsamhet kan i sin tur gå till FöretagsEsbos/FöretagsKyrkslätts disk.

 

Nylands TE-byrås tjänster presenteras mångsidigt

TE-experterna svarar både på arbetssökande kunders och företags frågor vid Nylands TE-byrås disk. På plats är också en expert inom tjänster för internationell rekrytering och berättar om tjänster som TE-byrån erbjuder åt företag som planerar internationella rekryteringar.

Den ledande experten i fortsatt lärande Mira Piironen vid Nylands TE-byrå svarar också på frågor som gäller arbetskraftsutbildning. Hon är anträffbar vid TE-byråns disk kl. 11.30–14.15.

–Det är fint att vi efter en paus åter har en möjlighet att träffa våra kunder ansikte mot ansikte. På Rekryfestivalen kommer en stor skara lokala arbetsgivare, och vi förväntar oss många besökare på tillställningen. Vi vill i så stor omfattning som möjligt erbjuda information om våra tjänster, och därför står experter i olika temaområden vid Nylands TE-byrås disk. De kan svara på arbetssökandenas och företagens frågor, säger servicechef Meeri Haapakoski från Nylands TE-byrå.

Kom med på festivalen!

Ytterligare information: tyollisyys(a)kirkkonummi.fi / www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-rekryfestival