Välj en sida

Kyrkslätts Rekryfestival som ordnades för den fjärde gången samlade tisdagen den 4 oktober återigen ett stort gäng arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningstjänster.

Folk anlände till bibliotekshuset Fyyri i stora skaror genast då Rekryfestivalens dörrar öppnade kl. 10. Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio öppnade evenemanget. 
-I Fyyris ståtliga förhållanden kunde man tydligt känna det uppdämda intresset för lärande och arbete, som tidigare stått lite i skuggan av coronaåren. Jag är övertygad om att mötena under Rekryfestivalen öppnar nya möjligheter för många för planering och genomförande av den egna karriärstigen, sade kommundirektör Aarnio.

Rekryfestivalen hade under fem timmar flera hundra arbetssökande deltagare och besökare intresserade av nya möjligheter. I evenemanget deltog över 30 av närområdets arbetsgivare, läroanstalter och serviceproducenter inom sysselsättning på följande områden: kundbetjäning, småbarnspedagogik, tillverkning av elektronikprodukter, personlogistik, tjänster för äldre personer, den offentliga sektorn, handel, fastighetstjänster, detaljhandel för begagnade varor, undervisningsområdet, städtjänster, restaurang, kosthållstjänster, social- och hälsovårdsbranschen, industrin, säkerhetsbranschen och hästbranschen.

Kyrkslätts kommunutvecklingschef Susanna Hyvärinen var glad över Rekryfestivalens popularitet. -Det är fint att se hur Rekryfestivalen i Kyrkslätt infriat sin plats som en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare och i år i det storartade bibliotekshuset Fyyri. Rekryfestivalen har en viktig roll som en del av främjandet av sysselsättningen i kommunen, berättade Hyvärinen.

Besökarna fick personliga råd och handledning vid diskarna

På Rekryfestivalen fanns också 31 diskar där besökarna fick personlig rådgivning och hjälp med frågor om arbetssökning, studier eller företagande. Vid diskarna fanns flera instanser som erbjuder sysselsättningstjänster, såsom Navigatorn Kyrkslätt som betjänar unga under 30 år i frågor om flera ämnesområden i livet och projektet Katalysatorn Kyrkslätt.

De anställda vid Nylands TE-byrå gav svar på de arbetssökande kundernas och företagens frågor. SVEPS ungdomsverkstad presenterade arbetsträning för unga på svenska. Karriärcenter Arabia erbjöd karriärcoaching på svenska och engelska. Man kunde diskutera studiemöjligheter och läroavtalsutbildning med Omnia, Luksia och Axxell. FöretagsEsbo/FöretagsKyrkslätt var på plats för dem som är intresserade av företagsamhet.

Rekryfestivalen ordnades av Kyrkslätts kommuns kommunutvecklingsenhet, Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn och Katalysatorn i samarbete med Nylands TE-byrå och Life in Kirkkonummi.