Välj en sida

Kyrkslätts kommunstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 31.7.2023 att Eeva-Kaisa Ikonen från och med 1.8.2023 tillfälligt sköter tjänsten som kommunens bildningsdirektör.

För att säkerställa kontinuiteten av bildningstjänsternas verksamhet behövs en tillfällig organisering av skötseln av tjänsten som bildningsdirektör tills en ny person blir vald till tjänsten och beslutet vunnit laga kraft. Ärendet som gäller valet av bildningsdirektör bereds på nytt för behandling i kommunstyrelsen i augusti 2023.

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde 27.6.2023 beslutet genom vilket Kyrkslätts kommunstyrelse år 2021 valde Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Förvaltningsdomstolens beslut vinner laga kraft i början av augusti.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen

040 702 0138