Välj en sida

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har godkänt Kyrkslätts nya kommunstrategi för åren 2022–2023.

Fyra tyngdpunktsområden har valts till den nya strategin:

1. Vi attraherar och växer

2. Vi investerar och växer

3. Vi satsar på invånarna och välfärd

4. Vi skapar platser för nytt arbete.

De centrala faktorerna för ett lyckat genomförande av strategin är: Närheten till naturen är vår attraktionsfaktor, vi balanserar ekonomin, vi leder med kunskap och att vi uppmuntrar kommuninvånarna att delta och stärker öppen och rättidig kommunikation från kommunen.

Yhdessä – tillsammans!

Läs mera om Kyrkslätts nya kommunstrategi