Välj en sida

Kyrkslätts kommuns sommarjobbsplatser och sommarsjobbsedlar öppnade för ansökan
 

Sommarjobbsplatser för unga

I år erbjuder kommunen sommarjobbsplatser till sammanlagt 80 unga som fyllt 15 år eller fyller 15 år senast när anställningen börjar. Du som är ung, ansök om sommarjobb via tjänsten Kommunrekry under tiden 1.3‒15.3.2023. Fyll i ansökan omsorgsfullt och berätta inom vilket område du vill arbeta. Du kan också ange om du har önskemål gällande sommarjobbsuppgifterna.

Sommarjobb erbjuds på olika håll i kommunen bland annat på daghemmen, biblioteken, sommarklubbar och läger för barn och unga, inom städtjänsterna och olika arbetsplatser inom underhållet. Varje sommarjobbsperiod är en (1) månad lång. Lönen för sommarjobbet är 855 euro per hel kalendermånad.  Vissa arbetsuppgifter kan ha åldersrelaterade krav som baserar sig på arbetssäkerhet, så en del av sommarjobbsplatserna kan endast anvisas personer som fyllt 16 år.

Ansök om sommarjobb

Sommarjobbsedlar 

15–17-åriga ungdomar bosatta i Kyrkslätt kan under tiden 1.3–15.3.2023 ansöka om sommarjobbsedlar. Man kan ansöka om sedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. 

Sammanlagt 151 sommarjobbsedlar delas ut, och en sommarjobbsedel är värd 300 euro. Kriteriet för sommarsedeln är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2023 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).  Mer detaljerad information om sommarjobbsedlarna och ansökningsförfarandet publiceras på Navigatorn Kyrkslätts webbplats.

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-sommarjobbsedel

Högskolepraktikanter
 

I år erbjuds sommarpraktikplatser inom kommunen för sex (6) ungdomar som studerar vid universitet eller högskola. Praktikperioden är två (2) månader lång. Ersättningen för praktiken är 1 678,26 euro per hel kalendermånad. Ansökan sker via kommurekry.fi 1.3–1.4.2023

Ansök om högskolepraktiksplats

Ytterligare information om sommarsysselsättning för unga

ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Ansvarsperson för Navigatorservicen, uppsökande ungdomsarbetare Eija Rajavaara, 040 832 1906
ungdoms- och idrottstjänster/Navigatorservicen