Välj en sida

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 15.4 att ärendena gällande förtroendet för nämnden för lokaltjänster, finska nämnden för fostran och utbildning samt svenska nämnden för fostran och utbildning remitteras för ny beredning till det tillfälliga utskottet på grund av formfelet i beslutsförslagen.

Till Kyrkslätts kommun inlämnades hösten 2023 tre initiativ med yrkan på att avsätta de nämnda nämnderna. Enligt initiativen hade platserna i nämnderna i och med personförändringarna fördelats i strid med resultaten i kommunalvalet och de efterföljande förhandlingarna. Dessutom hade man i initiativtagarnas tilläggsutredning också kritiserat hur vissa ledamöters och ersättares frånvaron inverkat på nämndernas arbete efter gruppbytet i nämnderna.

Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2023 ett tillfälligt utskott för att utreda situationen gällande nämnderna i fråga. Det tillfälliga utskottet upprättade utgående från sitt utredningsarbete en skriftlig beredningspromemoria i vilket det föreslog att fullmäktige beslutar om förtroendet för nämnderna i fråga.

Enligt kommunförbundets anvisningar gällande sammanträdesförfarande och behandling av ett ärende vid sammanträdet ska ett förslag vara utformat så att organet kan godkänna det som sitt beslut i ärendet. Detta uppfylls inte i punkt ett i det nuvarande förslaget. Kommunfullmäktige beslutade att det tillfälliga utskottet tar ärendet på nytt till behandling och förelägger fullmäktige för beslut i enlighet med Kommunförbundets anvisningar ett beslutsförslag av vilket det tydligt framgår det tillfälliga utskottets förslag om att organet antingen avsätts eller inte.

Ärendena behandlas vid kommunfullmäktiges extra sammanträde 29.4.2024 kl. 17.

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade 15.4:

  • Svar på fullmäktigemotion 14/2022: Kyrkslätts kommun bör försnabba försäljningen av tomma byggnader som tagits ur bruk
  • Beviljande av avsked från uppdraget som fullmäktigeledamot och kallande av ersättare
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för lokaltjänster och val av ny ledamot
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i personalsektionen och val av ny ersättare
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i livskraftssektionen och val av ny ersättare

Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens webbplats på adressen: https://events.icareus.com/fi/web/kirkkonummi/player/embed/event/home?eventId=226177510&videomax=false

Innan fullmäktiges sammanträde presenterades Microsofts datacentralprojekt för fullmäktigeledamöterna i Kyrkslättssalen.