Välj en sida

Kyrkslätts kommun söker en aktiv och förändringsvänlig bildningsdirektör till en växande och bevisligen utvecklingsinriktad kommun.

Bildningsdirektören leder serviceområdet vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Bildningstjänsterna ordnar tjänster för våra invånare inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, kultur, ungdomsväsendet samt idrott och fritid.

Bildningsdirektören ansvarar för den övergripande verksamheten och utvecklingen av sitt serviceområde. Bildningsdirektören är medlem i kommunens ledningsgrupp.

Vi uppskattar särskilt moderna sätt att leda och erfarenhet av att leda experter samt förmåga att anpassa sig efter förändringar i verksamhetsmiljön. Vi förutsätter också bevis på resultatrikt utvecklingsarbete, goda interaktions-, förhandlings- och samarbetsfärdigheter, omfattande nätverkande inom bildningssektorn samt muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska språken. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Kommunen strävar efter att besätta tjänsten senast 1.8.2024 eller enligt överenskommelse. Ansökan sker via Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi/se.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, tfn 040 702 0138.