Välj en sida

Entreprenaden genomförs preliminärt i tre skeden.

Skede 1: Lammaskalliovägen-Backasvägen-Gamlavägen/ hösten 2022

Skede 2: Svedjeängsvägen-Terrassvägen (från Svedjeängsvägen västerut) / våren 2023

Skede 3: Trädgårdsvägen-Återvändsgränden-Terrassvägen (från Svedjeängsvägen österut) / sommaren 2023

 

Arbetena beräknas bli färdiga i oktober 2023.

Arbetena börjar med terrängmätningar och avlägsnande av växtlighet.

I samband med byggandet sker brytning av berg. Forcit Consulting Oy förrättar om nödvändigt begynnelsesyner för brytning och utför bullerkontroll.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet förorsakar.

Entreprenör för objektet är Oy Göran Hagelberg Ab, arbetsledning Kimmo Laulajainen tfn 0400 310 508

Du får mer information om entreprenaden genom att skicka e-post till adressen kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi