Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för Tollsbackens detaljplaneområde, som ligger mellan Kyrkslätts centrum och Tolls. 

Invånarmötet hålls onsdag 2.11.2022 kl. 17.00–19.00 i kommunhusets Kyrkslättssal, vån. 1 på adressen Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Ingång via kommunhusets huvuddörr. Vid mötet kan du bekanta sig med planerna och ge respons om dem.

Presentationsmaterialet är också framlagt elektroniskt på kommunens webbplats 31.10–6.11.2022. Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv

Du kan också ge respons om planerna via den elektroniska blanketten på webbsidan.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna