Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för område 12, som ligger i Veikkola i Kyrkslätt. 

Invånarmötet ordnas onsdag 1.11.2023 kl. 17–18 i Vuorenmäen koulu på adressen Eriksgårdsvägen 5, 02880 Veikkola. Ingång via skolans huvuddörrar. Därifrån visas deltagarna till det rum som reserverats för mötet. Deltagarna ombes komma till mötet före kl. 17.00. Efter det här stängs dörrarna och det är inte längre möjligt att delta i mötet. Vid mötet kan du bekanta dig med planerna och ge respons om dem.

Presentationsmaterialet är också framlagt elektroniskt på kommunens webbplats 30.10–5.11.2023. Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Markanvändning och trafik -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

Du kan också ge respons om planerna via den elektroniska blanketten på webbsidan.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Veikkola 12 alue, Veikkola 12 område