Välj en sida

Kommunaltekniska tjänsterna ordnar ett invånarmöte om gatuplanerna för Munkkullavägen, som ligger i Munkkulla, Kyrkslätt. 

Invånarmötet hålls onsdag 4.10.2023 kl. 17–18 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, vån. 1 på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Ingång via kommunhusets huvuddörr. Vid mötet kan du bekanta dig med planerna och ge respons om dem.

Presentationsmaterialet är också framlagt elektroniskt på kommunens webbplats 2–8.10.2023. Planerna finns på kommunens webbplats:

Boende och miljö -> Gator och vägar -> Planering -> Invånarmöten

Länk till sidor

Du kan också ge respons om planerna via den elektroniska blanketten på webbsidan.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna