Välj en sida

Kyrkslätts kommun ordnar en marknadsdialog om ordnande av tolktjänster 26.10.2023 kl. 13.00–15.00. Marknadsdialogen förs som hybridmöte i Kyrkslättssalen (första våningen) i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt) samt via Teams.

Syftet med marknadsdialogen är att få kommentarer av de anmälda leverantörerna om frågorna och de anbudshandlingar som är i utkastskedet för att det eventuella kommande anbudsförfarandet ska kunna genomföras på ett behörigt sätt. Deltagande i marknadsdialogen är ingen förutsättning för deltagande i en eventuell konkurrensutsättning som genomförs senare och förbinder inte heller de instanser som deltar i den.

Vi förbehåller oss rätten att ställa frågor i marknadsdialogen och möjligheten att skicka bilagor till anbudsbegäran för kommentarer, om det anses vara nödvändigt med tanke på främjande av konkurrensutsättningen. Frågorna och de bilagor som ska kommenteras visas separat för deltagarna digitalt. Svaren behandlas konfidentiellt och de används bara i beredningen av konkurrensutsättningen och anbudsbegäran.

Besluten om framskridandet av upphandlingsprocessen fattas efter marknadsdialogen och den förpliktar inte Kyrkslätts kommun att genomföra upphandlingen på ett visst sätt.

Plats och tid för marknadsdialogen

Kyrkslätts kommunhus

Kyrkslättssalen, första våningen

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

26.10.2023 kl. 13.00–15.00

Marknadsdialogen är ett hybridmöte där leverantören är närvarande i Kyrkslättsalen i Kyrkslätts kommunhus (högst 2 personer per företag kan delta) eller via Teams.

Anmälan till marknadsdialogen

Vi ber dem som är intresserade av att delta i marknadsdialogen anmäla sig senast 18.10.2023 kl. 12.00 på adressen:
https://link.webropol.com/s/Kirkkonummi2023

Alla företag som är intresserade av temat är varmt välkomna!