Välj en sida

Ankaravtalet, som gäller mångprofessionellt myndighetssamarbete mellan Kyrkslätts kommun och Västra Nylands polisinrättning, undertecknades idag i Kyrkslätts kommunhus.

Ankarverksamheten inriktas i ett tidigt skede på att främja ungdomars välbefinnande och förebygga brott. Verksamheten genomförs i ett mångprofessionellt team, som består av experter från polisen, familjesocialarbetet, mental- och missbrukarvårdstjänsterna samt ungdoms- och fritidstjänsterna. Teamet träffar den unga och den ungas familj i ett så tidigt skede som möjligt, för att den unga ska kunna stödjas och vid behov hänvisas till rätt hjälp eller stöd.

– Samarbetsavtalet syftar till att för sin del förtydliga och främja det mångprofessionella myndighetssamarbetet mellan samarbetspartnerna. Dessutom är avsikten med ankarverksamheten enligt avtalet att utveckla och möjliggöra informationsutbyte mellan myndigheterna och myndigheternas regionala situationsbild, berättar Kyrkslätts tf. vård- och omsorgsdirektör Sirkku Pekkarinen-Keto.