Välj en sida

Kyrkslätts kommun har deltagit kommunernas och programleverantörernas gemensamma Kaatio-projekt, som tillämpades en nationell plandatamodell för första gången i programvaror för planläggning.
Sammanlagt 16 kommuner och åtta IT-företag deltog.
Projektet fullföljdes i medskapande anda: Programleverantörerna införde i sina program nya funktioner för producerande av datamodellbaserade planer i samarbete med pilotkommunerna.
Mera information om projektet.