Välj en sida

Med sorgflaggningen hedrar vi och minns offren vid skolskjutningen i går i Viertolan koulu i Vanda. Inrikesministeriet önskar att hela landet deltar i sorgflaggningen.