Välj en sida

Under coronapandemin våren 2020 avbröt Kyrkslätts kommun lönebetalningen till den personal som arbetade inom de avbrutna serviceverksamheterna och som kommunen inte kunde anvisa ersättande arbete åt. En del av de arbetstagare som till följd av avbrottet blivit utan lön, bestred avbrytandet av lönebetalningen och ärendet har behandlats i domstol. Kyrkslätts kommun har beslutat att kommunen avstår från att överklaga rättegångsärendet och betalar de avbrutna lönerna.

Finland drabbades våren 2020 av coronapandemin och under den första tiden begränsades utbudet av flera offentliga tjänster. Landets regering konstaterade att undantagsförhållanden rådde i landet och fastställde 16.3.2020 riktlinjer om åtgärder för att hantera coronavirussituationen. I åtgärderna ingick bland annat att stänga lokaler som används inom kommunernas serviceverksamhet för publik.

Coronaepidemin ledde således också till att en del av Kyrkslätts kommuns tjänster avbröts. Angående de tjänster som avbröts ansåg kommunen att epidemin utgjorde ett sådan hinder som avses i arbetsavtalslagen och som berättigar till avbrytandet av lönebetalningen efter en period på 14 dagar med lön från att hindret uppstod. Kyrkslätts kommun avbröt lönebetalningen till den personal som arbetade inom de avbrutna verksamheterna och som kommunen inte kunde anvisa ersättande arbete åt. Lönebetalningen var avbruten under perioden 4.4-13.5.2020 för sammanlagt 50 arbetstagare och summan uppgick till ca 200 000 euro.

En del av de arbetstagare som till följd av avbrottet blivit utan lön, bestred grunden för avbrytandet av lönebetalningen och ärendet har behandlats i domstol. Tingsrätten har avgjort det första klagomålet som gäller Kyrkslätts kommun och beslutet var negativt för kommunen.

Kyrkslätts kommun har beslutat att avstå från att överklaga rättegångsärendet. Således strävar kommunen efter att nå en överenskommelse i de övriga pågående rättegångarna. De avbrutna lönerna betalas utöver till de personer som bestridit ärendet, också till alla andra vilkas lönebetalning avbröts på grund av coronapandemin våren 2020, med undantag för de arbetstagare, vilkas lönebetalning var bunden till att de då inställda kurserna skulle ha ordnats.

Lönerna betalas efter att de ovan nämnda arrangemangen vunnit laga kraft.