Välj en sida

Kyrkslätts kommun tar under början av året emot 14 kvotflyktingar. Flyktingarna som kommer till kommunen är syriska familjer som kommer till Kyrkslätt från Libanon.

Kommunens integrationstjänster svarar för mottagningen av kvotflyktingar, förberedelserna för mottagningen och främjandet av integrationen. Integrationen sker i samarbete med kommunens bildningstjänster och Västra Nylands välfärdsområde. Kommunen anställer en arabisktalande handledare för viss tid. Handledaren arbetar också på skolornas gränssnitt.

– Högklassig integration är kundorienterad och tar i beaktande behoven och omständigheterna hos dem som ska integrera sig. Integration förutsätter engagemang av både invandrarna själva och den mottagande omgivningen och kommunen. Integration främjas förutom med officiella åtgärder också i verksamheterna och gemenskaperna i vardagen, så som i skolan, hobbyverksamheten och på arbetsplatsen, konstaterar kommundirektör Virpi Sailas.

Förra gången har Kyrkslätts kommun tagit emot kvotflyktingar år 2022. Kyrkslätt har ett gällande avtal om mottagning av kvotflyktingar med NTM-centralen. Kommunen har förbundit sig att ta emot 15 kvotflyktingar vartannat år.

En kvotflykting är en person som har varit tvungen att fly sitt hemland på grund av förföljelse eller konflikt och är på flykt utanför sitt hemland. FN:s flyktingorganisation har ansett personen vara en flykting och bedömt att hen inte kan återvända till sitt hemland eller stanna i det nuvarande landet där hen vistas.