Välj en sida

Kyrkslätts gymnasium flyttar till nya tillfälliga paviljongsutrymmen i centrum genast efter påsk tisdagen den 19 april.

Paviljongen står så gott som vägg i vägg med Porkkalan lukio och Kyrkslätts gymnasium kommer att verka i dessa utrymmen tills det gemensamma campusområdet i centrum är färdigt. Det gemensamma campuset som byggs intill bibliotekshuset Fyyri är planerat att tas i bruk under år 2026.

Rektor Mikael Eriksson berättar att det sista avskedet till den gamla byggnaden tas i samband med gammeldansen den 29 april, som går av stapeln i Svenska skolcentret i Gesterby.

– Både studeranden och personalen ser fram emot flyttet, fortsätter Eriksson. Det kommer också att bli intressant att börja bygga upp ett samarbete med Porkkalan lukio och medborgarinstitutet och hitta nya samarbetsformer redan före det gemensamma campuset tas i bruk.

Öppna och ljusa utrymmen

I centrum väntar nya stora, öppna och ljusa utrymmen på cirka 120 studeranden. Då höstterminen inleds i augusti kommer antalet studeranden vara kring 200.

Även studerandekårens styrelse har bekantat sig med de nya utrymmena och berättat om sina intryck om paviljongen till de andra gymnasisterna.

Ordförande för studerandekårens styrelse, Rinja Palm säger att det känns roligt att få flytta in i nya och fräscha utrymmen. Det ska också bli spännande och nytt att studera i centrum.

– En del praktiska saker kommer ju att vara annorlunda än tidigare och det tar säkert en stund att bli van i allt det nya, funderar Palm.

En av de större praktiska ändringarna är att byggnadens dörrar är i lås största delen av dagen. Det gäller med andra ord att komma i tid till lektionerna påminner både studerandekårens styrelseordförande och rektorn.