Välj en sida

Kyrkslätts kommun ordnar en beredskapsövning lördag 3.9 som en del av Hembygdsövningen Säkerhet i Nyland 2022. I kommunens kommande beredskapsövning övar vi flera aktörers samarbete i en störningssituation.

Övningen är i övrigt stängd för allmänheten, men det behövs frivilliga kommuninvånare som deltar som kommuninvånare som ska evakueras. Vuxna erbjuds många slags uppfattningar och erfarenheter om olika verksamheter i störningssituationer. Du kan komma med endera som mål för verksamheten eller för att delta i verksamheten utanför skyddsrummet i centrum (Kyrkstallsvägen 6) på lördag från och med kl. 8 enligt din egen tidtabell och ork. Övningens så kallade målavdelning alltså de kommuninvånare som ska evakueras ska vara på plats kl. 10-14.30. Kommuninvånarna som deltar i övningen bjuds på lunch på platsen.

För barnen finns en egen barnvänlig plats som ordnas av Rädda Barnen rf. Barnvänlig plats är en internationell verksamhetsmodell för psykosocialt stöd för barnen i kris- och störningssituationer. Ta med ditt barn i åldern 2–17 år till övningen för att leka, spela och pyssla 3.9 kl. 10. På plats finns Rädda Barnens utbildade personal och frivilliga som leder lek och verksamhet för barnen enligt deras ålder. Barnet kan lämnas i lokalen utan vårdnadshavaren. Lokalen är trygg och tillgänglighetanpassad.

Vi söker också frivilliga att delta i kommunens AVAK-verksamhet. AVAK-verksamheten kör i gång i kommunen på kommundirektörens startorder, då man stöter på störningssituationer i vardagen. Det kan till exempel vara då det inte finns vatten, elektricitet eller värme att tillgå.

Anmälningar till övningen tas emot av och ytterligare information om beredskapsövningen samt AVAK-verksamheten ges av Kyrkslätts kommuns projektarbetare Juha-Matti Koskinen:

E-post juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi

Telefon: 040 574 4897