Välj en sida

Kommunerna i KUUMA-regionen kräver att tillväxtkommunerna ska beaktas bättre i samband med reformen av statsandelssystemet. Med den nuvarande modellen avtar deras livskraft när välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023.

I och med vårdreformen är barn under 12 år de dyraste invånarna för kommunerna. Till följd av finansieringsmodellen i samband med reformen kommer en person som föds i KUUMA-regionen och bor där hela sitt liv att med inkomst-utgiftsstrukturen efter vårdreformen aldrig att täcka de utgifter som tillkommer kommunerna. Vårdreformen avslöjar också problemen med statsandelssystemet: kommunerna frigörs från ansvaret för dyra social- och hälsovårdsutgifter, men driftsekonomin i kommunerna med ungt befolkningsunderlag kommer att bli negativ. För barnfamiljer behöver man service, men dessa investeringar måste finansieras med lånade pengar. Staten har lovat att detta problem åtgärdas med ändringar i statsandelssystemet i samband med vårdreformen – det återstår att se om så verkligen sker.

Doktor i administrativa vetenskaper Eero Laesterä, som är specialiserad i kommunekonomi, och EM Tuomas Hanhela från FCG har gjort en färsk utredning om temat. I utredningen granskas bland annat kommunerna i KUUMA-regionen.

Några av Laesteräs och Hanhelas observationer: 

 – Barns och ungas ekonomiska konsekvenser är ur kommunens perspektiv negativa, medan pensionärers och äldres ekonomiska konsekvenser uppvisar överskott efter vårdreformen.

– Kostnadseffektiviteten av tjänster för barnfamiljer och särskilt barn framhävs efter vårdreformen med tanke på hela kommunens balansläge.

KUUMA-kommunerna vill väcka diskussion om temat för att de växande och barnfamiljsdominerade kommunerna inte ska hamna i ojämlik ställning efter vårdreformen – och för att kommunerna även i fortsättningen ska kunna erbjuda barnfamiljer heltäckande service. 

 

Också andelen invånare med främmande modersmål i befolkningsökningen bör beaktas mycket bättre än nu i samband med reformen av statsandelssystemet.

 

Kommer staten att hädanefter stöda ungdom och tillväxt eller åldrande?

 

Ytterligare information:      Finnish Consulting Group, FCG:
Doktor i administrativa vetenskaper Eero Laesterä, 040 735 772 och EM Tuomas Hanhela, 050 359 8426
ordförande för KUUMA-kommundirektörsgruppen:
Kervo stadsdirektör Kirsi Rontu, 040 318 2888

KUUMA-regionen utgörs av de 10 kranskommunerna kring huvudstadsregionen. KUUMA-kommunerna är Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis. KUUMA-regionens sammanräknade invånarantal är över 330 000. Invånarantalet i regionen har förutspåtts öka senast år 2040 mer än i landskapen Birkaland och Egentliga Finland tillsammans.