Välj en sida

Det första officiella verksamhetsåret för Kyrkslätts Kulturkompass närmar sig sitt slut.

Kulturkompassen är en plan för kulturforstran som koordineras av biblioteks- och kulturtjänsterna och som erbjuder alla åldersgrupper från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning program för kultur- och konstfostran. Den bärande idén är att jämlikt erbjuda barn och unga kultur- och konstupplevelser samt stöda undervisnings- och fostringsarbetet i skolorna och daghemmen.

Kulturkompassens innehåll omfattar olika program för kulturfostran från musikfostran till bildkonst och teater. Man vill också göra Kyrkslätts lokalhistoria och kulturarv kända för barn och unga.

Musikkärran gläder de mindre barnen – skoleleverna har kunnat gå på konsert

Musikkärrorna, som ambulerar mellan daghemmen, kommer med olika instrument att prova på, och de yrkeskunniga inom småbarnspedagogiken får nya tips på hur man kan använda de olika instrumenten och hurdan musik man kan skapa tillsammans med barnen.

Också en skolkonsert har varit på turné i alla grundskolor i Kyrkslätt. Det är fråga om turnén Konsertti joka kouluun, som ordnats via Konsertcentralen och där multiinstrumentalist och kompositör Julius Rantala gav en konsert med egna stycken och presenterade de instrument som har spelar. Konserterna fick en stor mängd positiv respons.

”Skön variation i vardagen, en stund som ger styrka och där också eleverna kunde lugna ner sig och beundra en skicklig artist och exotiska instrument. Detta kan utgöra ett tema också på andra lektioner.” kommenterar lärarna från Gesterbyn koulu.

Gammalt och nytt program

Under det första verksamhetsåret har Kulturkompassens program utvidgats. Det har varit fint att man i Kulturkompassen också har kunnat utnyttja etablerat program, så som museiutfärden till Hvitträsk för femteklassare samt författarbesök som ordnats av biblioteket och biblioteksorientering. I år har man via pilotprojekt också testat ny verksamhet som under de närmaste åren förhoppningsvis kommer att etableras som en del av planen för kulturfostran. Fjärdeklassare inom den grundläggande utbildningen har fått prova på grunderna i teateruttryck i form av workshopar, och för gymnasister ordnades en frivillig serieteckningsworkshop.

Åt vilket håll visar kompassen sedan?

År 2023 har varit hektiskt, och det har hänt mycket inom Kulturkompassen. Också den nya kulturproducenten Elsi Haaparinne har börjat sitt arbete. Hon koordinerar helheten av Kulturkompassen och utvecklar innehållet mer allmänt.

Elsi berättar att hon har lärt sig och observerat mycket redan under den första hösten – vad som fungerar och hur innehållet i kulturfostran kan utvecklas vidare.

”Det glädjande i arbetet har varit att höra positiva kommentarer, hur Kulturkompassprogrammet har tagits emot i skolorna och daghemmen”, kommenterar Elsi den första verksamhetshösten.

Nästa år kommer det dessutom mycket nytt spännande. Det har till exempel gjorts en stor satsning som en del av mediefostran i Kulturkompassen. Tillsammans med DocPoint-elokuvatapahtumat ry ordnas ett riksomfattande dokumentärevenemang för ungdomar, DOKKINO för årskurs nio i Kyrkslätt.

https://kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kulturkompass/