Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 22.4.2024 beslutat välja pedagogie magister Eeva-Kaisa Ikonen till tjänsten som kommunens bildningsdirektör. Ikonen har skött uppgiften sedan år 2021.  

– Eeva-Kaisa Ikonens omfattande erfarenhet inom hela bildningssektorn samt starka vilja och förmåga att utveckla tjänsterna i den föränderliga verksamhetsmiljön skiljde henne avsevärt från de övriga sökandena. Dessutom ger Ikonens utbildning samt specialyrkesexamen inom ledarskap JET och eMBA-examen henne en stark grund att leda genom eget exempel och information samt genom att genuint lyssna på andra experter. De utförliga intervjuerna, lämplighetsbedömningarna och den av intervjugruppen gjorda jämförelsen mellan sökandena påvisar att Eeva-Kaisa Ikonen har de bästa förutsättningar för att leda Kyrkslätts bildningstjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi.   

– Jag är glad att vi enhälligt valt Eeva-Kaisa Ikonen till Kyrkslätts bildningsdirektör. Det möjliggör utvecklingen av både utbildningen och det fria bildningsarbetet i vår kommun, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulf Kjerin.

Bildningsdirektören leder serviceområdet vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Bildningstjänsterna ordnar tjänster för våra invånare inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, kultur, ungdomsväsendet samt idrott och fritid.  

– Jag tackar kommunstyrelsen för detta beslut genom vilket styrelsen visar sitt stöd och sin tillförlit för det gemensamma utvecklingsarbetet som genomförts under de tre senaste åren. Det visade förtroendet är viktigt och värdefullt för hela personalen inom bildningstjänsterna. Vi fortsätter alltså med glädje vårt gemensamma arbete för att främja Kyrkslättsbornas välmående, gemenskap och kontinuerliga lärande, säger bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen.

Bakgrund om valet av bildningsdirektör  

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade i juni 2023 kommunstyrelsens beslut från år 2021 om valet av Ikonen till direktör för bildningsväsendet. I september 2023 valdes Ikonen på basis av den korrigerade beredningen på nytt till tjänsten som bildningsdirektör. Det anfördes besvär över beslutet och i november 2023 ansåg kommunstyrelsen att det i valet av bildningsdirektör skett ett förfaringsfel.   

Ärendet remitterades för ny beredning för att ledigförklara tjänsten på nytt.  Bildningsdirektörens tjänst söktes inom utsatt tid 28.2.2024 av 20 personer.  

Ytterligare information:  

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, tfn 040702 0138  

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, tfn 050554 4199   

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulf Kjerin, ulf.kjerin@kirkkonummi.fi, tfn 050572 6886