Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt upphävde vid sitt sammanträde 20.11 sitt tidigare beslut om besättande av tjänsten som bildningsdirektör (11.9.2023 § 282) och remitterade ärendet för ny beredning för att ledigförklara tjänsten på nytt.

Kommunstyrelsen ansåg att det i valet av bildningsdirektör skett ett förfaringsfel. I besättandet av tjänsten som bildningsdirektör fungerade kommundirektören som föredragande och kommundirektören hade också i den till tjänsten valda personens ansökan angetts som referens. Tilltron till föredragandens opartiskhet har äventyrats på det sätt som avses i 28 § 1 mom. punkt 7 i förvaltningslagen.

Bildningsdirektörens tjänst sköts tills vidare av Eeva-Kaisa Ikonen tills ett lagakraftvunnet beslut om valet av bildningsdirektör har fattats. Detta grundar sig på kommunstyrelsens separata beslut 31.7.2023.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen,  jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, tfn 040 702 0138

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, tfn 050 554 4199