Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt behandlar besättandet av tjänsten som bildningsdirektör vid sitt sammanträde måndag 22.4. Kommunstyrelsen föreslås att pedagogie magister Eeva-Kaisa Ikonen väljs till tjänsten som kommunens bildningsdirektör. Ikonen har skött uppgiften sedan år 2021.

Bildningsdirektören leder serviceområdet vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Bildningstjänsterna ordnar tjänster för våra invånare inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, kultur, ungdomsväsendet samt idrott och fritid. Bildningsdirektörens tjänst söktes inom utsatt tid 28.2.2024 kl.12 av sammanlagt 20 personer.

Här kan du bekanta dig med föredragningslistan för kommunstyrelsen sammanträde 22.4.

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, tfn 040 702 0138

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, tfn 050 554 4199