Välj en sida

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde 27.6.2023 beslutet genom vilket Kyrkslätts kommunstyrelse år 2021 valde Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Förvaltningsdomstolens beslut vinner laga kraft i början av augusti. Till följd av detta blir kommunens tjänst som bildningsdirektör ledig.

För att säkerställa kontinuiteten av bildningstjänsternas verksamhet behövs en tillfällig organisering av skötseln av tjänsten som bildningsdirektör tills en ny person blir vald till tjänsten och beslutet vinner laga kraft. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde 31.7.2023 besluta om tillfälligt besättande av tjänsten. Tf. kommundirektören föreslår att Eeva-Kaisa Ikonen ska sköta tjänsten.

Ärendet som gäller valet av bildningsdirektör bereds på nytt för behandling i kommunstyrelsen i augusti 2023.

 

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen

040 702 0138

jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi