Välj en sida

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar vid sitt sammanträde den 20 november begäran om omprövning av tjänstevalet av bildningsdirektör.

Kyrkslätts kommunstyrelse fattade beslut om valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör 11.9.2023 § 282. Inom den utsatta tiden lämnades en besvärsskrift.

Enligt begäran om omprövning finns det finns såväl formfel som sakfel i beslutet. Enligt begäran om omprövning är beslutet dessutom i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Ytterligare uppgifter:

Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen, jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, tfn 040 702 0138

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, tfn 050 554 4199